Razvoj samopouzdanja

Razvoj samopouzdanja

Stjecanjem vještina i navika o sudjelovanju u aktivnostima s roditeljima, djeca postaju samostalnija, ali i motorički sposobnija. Uključivanje u rad i davanje dužnosti od rane dobi razvijaju osjećaj organizacije i suradnje s drugima što omogućava djeci da su sposobnija za izazove s kojima će se susretati u budućnosti. Roditeljska pažnja važan je preduvjet kojim se djetetu potvrđuje njegova sposobnost i važnost, te ostvaruje važna motivacija na daljnje usvajanje radnih vještina. Usvajanjem roditeljskih pozitivnih stavova prema kućanskim poslovima i njihovom obavljanju, djetetu će služiti kao model i motivacija kako bi ih lakše usvojilo i samo obavljalo u kasnijem životu.